Arvot

Tarkastelemme arvojamme niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Jokapäiväisessä toiminnassamme arvot ohjaavat yrityksessä jokaisen yksilön toimintaa suhteessa asiakkaisiin, työkavereihin ja työnantajaan.

Toiminnassamme arvostamme ja edustamme:

Perheyrittäjyyttä

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen historia perheyrityksenä ulottuu aina vuoteen 1953 asti.  Kuljetusliike Ilmari Lehtonen toimii nykypäivänä jo 3.sukupolvessa. Perheyrityksessä päätöksenteko on lähellä, omistajat ovat mukana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja osa yrityksen arkea. Perheyritys on osa paikallista liiketoimintaa.

Suomalaisuutta

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen on suomalaisessa yksityisomistuksessa oleva yritys, jossa omistajuus ja päätöksenteko ovat Suomessa. Kuljetusliike Ilmari Lehtonen kannustaa ja tukee omalla toiminnallaan suomalaista yrittäjyyttä.

Luotettavuutta

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen on luotettava toimija, joka pitää sen mitä lupaa. Se on toiminnassaan rehellinen ja avoin, kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti sekä noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

Joustavuutta

Kuljetusliike Ilmari Lehtosella on toiminnan muutoskykyä, jolla se joustavasti vastaa sekä asiakkaiden että henkilöstön tarpeisiin.

Jatkuvuutta

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen panostaa toiminnassaan pitkiin asiakassuhteisiin ja pitkiin työuriin. Omistajat ovat sitoutuneet yrityksen kehittämiseen pitkällä aikavälillä, minkä perheyrityksen historiakin todistaa.