Värden

Vi granskar våra värden både ur personalens och ur kundernas synvinklar. I vår dagliga verksamhet styr värdena företagets varje individ i förhållandet till kunderna, arbetskompisarna och arbetsgivaren.

I vår verksamhet värderar och representerar vi:

Familjeföretagsamhet

Kuljetusliike Ilmari Lehtonens historia som familjeföretag sträcker sig ända till år 1953.  Kuljetusliike Ilmari Lehtonen verkar idag redan i tredje generationen. I ett familjeföretag fattas besluten nära, ägarna deltar i företagets dagliga verksamhet och är en del av företagets vardag. Familjeföretaget är en del av den lokala affärsverksamheten.

Finskhet

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen är ett företag i finländsk privatägo, där ägarskapet och beslutsfattandet finns i Finland. Kuljetusliike Ilmari Lehtonen uppmuntrar och stöder med sin verksamhet finländsk företagsamhet.

Pålitlighet

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen är en pålitlig aktör som håller vad man lovat. Verksamheten är ärlig och öppen, alla behandlas jämlika och Finlands lag efterföljs.

Flexibilitet

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen har förmågan att anpassa verksamheten för att flexibelt motsvara både kundernas och personalens behov.

Kontinuerlighet

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen satsar i sin verksamhet på långa kundrelationer och långa arbetskarriärer. Ägarna har förbundit sig vid att utveckla företaget på lång sikt, vilket bevisas av familjeföretagets historia.