Styckegodstransport

Styckegodstransporterna levererar så väl små som stora paket. En korrekt packning skyddar innehållet från leveransens belastningar och tydliga adressanteckningar garanterar att godset hittar till rätt adress. Mer information om ansvar och skyldigheter finns längre ner på den här sidan.

Att packa försändelsen

Avsändaren packar försändelsen så att den tål normal belastning orsakad av transport, terminalbehandling och bindning. På kollina och fraktsedeln bör alla aktuella hanteringsanteckningar finnas (t.ex. kall-/varmtransport). Försändelserna bör förses med tydliga adressanteckningar.

Om ett enskilt kolli väger över 20 kg och/eller om det hör mer än 10 kollin till försändelsen bör packningen ske på en lastbärare som behandlas maskinellt.

Om transportförpackningen används som försäljningsförpackning med försäljningsvärde bör man se till att en sådan förpackning är tillräckligt skyddad under transporten.

Transportbeställning och dokument

Transportbeställningen bör göras senast avhämtningsdagen kl. 13:00. Du kan kontrollera den första möjliga avhämtningstiden med vår tidtabellssökning.

Beställningen kan göras via de elektroniska beställningskanalerna eller per telefon till vårt nationella servicenummer 010 510 1200.

Avsändaren förser leveransen med en standardenlig fraktsedel och adresslapp.

Transporttid

Transporttiden är i regel ett dygn. 

Avhämtningen av leveransen sker oftast samma arbetsdag innan kl. 16:00 om leveransen har beställts inom utsatt tid. Vår tidtabellssökning berättar vilken den första möjliga avhämtningstiden är.

Distributionen av leveransen sker följande arbetsdag kl. 08:00-16:00. Orterna med avvikande avhämtnings-/distributionstider syns i vår tidtabellssökning som berättar leveransens helhetstid. 

Leveransen överlåts åt mottagaren som antecknats i fraktsedeln. Mottagaren bör granska försändelsen innan den kvitteras mottagen.

Försändelsen bör kunna lastas och lossas på en plats dit avhämtnings-/distributionsbilarna har tillgång. Lastningen och lossningen sker i omedelbar närhet av fordonet med bakgavellyft, pumpkärna eller en truck som kunden använder.

Ansvar och skyldigheter

KAUKOKIITO ansvarar för leveransen mellan att den mottas och den överlåts. I alla transportuppdrag som vi utför efterföljer vi lagen om vägbefordringsavtal och bestämmelserna som givits med stöd av lagen. Vi efterföljer dessutom Kaukokiitos allmänna transportvillkor samt de allmänna bestämmelserna för godslinjetrafik.

AVSÄNDAREN ansvarar för leveransens fraktsedel, packning, adressanteckningar och möjliga hanteringsinstruktioner så att leveransen tål normal terminalbehandling belastning under transport samt bindning/stöd i lastrummet. Avsändaren ansvarar även för att transportbeställningen/godset/kollianteckningen och transportdokumentet motsvarar varandra.

MOTTAGAREN är skyldig att granska leveransen i samband med överlåtelse och att göra möjliga anmärkningar på leveransens antal eller kondition innan mottagningskvitteringen.