Nordfinländskt familjeföretag

Kuljetusliike Ilmari Lehtonens historia kan anses ha sin inledning år 1953 då Ilmari Lehtonen fick sitt första trafiktillstånd för en lastbil. Han körde lokala körningar på uppdrag av Lapin Kuljetus Oy och var stationerad på kraftverksarbetsplatsen i det tidigare Petsmoområdet samt i Petäjäskoski. Vintertid körde han stockar. Av Lapin Auto Oy köpte han en Scania-Vabis Regent och en öppen släpkärra. Lehtonen började officiellt trafikera till Helsingfors i juli 1959 och körde varannan dag med Arvo Aho. De mötte varandra nattetid i Mellersta Finland.

”Transporterna hopar sig ojämnt och detta utgör i viss mån ännu en olägenhet. När det är stort tryck i Helsingfors är det lugnare i Rovaniemi, och tvärtom. Detta håller dock sakteligen på att förbättras. Transporterna till Kemijärvi störs av den dåliga vägen, med man kan ta sig dit med en mindre bil och antalet transporter håller på att öka.” Ilmari Lehtonen år 1962


En del av Kaukokiito

Ilmari Lehtonen anslöt sig till Helsingfors Kaukokiito år 1960 genom att köpa en aktie i bolaget. Lehtonen hade år 1962 sex nya fordonskombinationer och cirka 15 anställda.

Från Rovaniemi till Helsingfors transporterades i huvudsak renkött, bär och andra traditionella lappländska produkter. Från Helsingfors transporterades allt möjligt, från järn och byggmateriel till sötsaker och cigaretter. Mängden gods från Helsingfors har varit cirka 450 ton i månaden.

Lehtonens bil körde på morgnarna till Kemijärvi och basen var trafikant Vilho Marttis fastighet. Senare blev basen Rovaniemiföretaget Kumi-Helenius nya enhet. De tog emot beställningar och agerade som en inofficiell godsstation. Vid behov körde man till Salla ett par gånger i veckan och tillbaka med sig hade man ostar från Kursus mejeri.

Första generationsskiftet

Trafikerandet mellan Uleåborg och Kemijärvi inleddes 1965. Transportföretaget ökade ständigt och 1977 anställde det cirka 40 arbetstagare. Man beslöt bilda ett aktiebolag.

I och med generationsskiftet blev Pentti Jussila verkställande direktör, han är Ilmari Lehtonens dotter Terttu Jussilas make.   Ilmari Lehtonen trädde åt sidan från styrelsen i september 1980 och han beviljades Lapplands Företagares lokala företagarpris i september 1981.

Norra Finlands Kaukokiito grundades år 1989 och året var ekonomiskt tufft. Trots den svåra lågkonjunkturen fortsatte Kuljetusliike Ilmari Lehtonen att växa och köpte fler aktier i Kaukokiito Oy och i samma affärer fick företaget även mer fordon.

Norra Finlands Kaukokiito Oy:s hela aktiestock övergick sakteligen i Lehtonens ägo och ansvarsområdet blev hela Norra Finland.

Stark tillväxt på 2000-talet

År 2000 ökade Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy:s omsättning hela 42 % tack vare nya marknadsområden. Nya terminaler byggdes i Uleåborg, Ylivieska och i Kemi. Tredje generationen arbetar nu inom företaget.