Kuvaa ei löytynyt.

Koncernen

Lehtonen yhtiöt Oy är ett familjeföretag som till 100 % ägs av Ilmari Lehtonens arvingar. Bolaget idkar ansvarsfull affärsverkssamhet i tredje genarationen och är en pålitlig partner och en omtyckt arbetsgivare. Koncernen Lehtonen utgörs av Lehtonen yhtiöt Oy, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy och Lehtonen Trucks Oy. Lehtonen yhtiöt är koncernens moderbolag som äger fastigheterna, ansvarar för byggprojekten samt för försäljning och marknadsföring. Koncernen äger en del av den finländska kedjan Kaukokiito.

Företagets huvudkontor ligger i Rovaniemi och Pentti Jussila är verkställande direktör. Bolaget äger terminaler i Ylivieska, Uleåborg, Kemi, Rovaniemi, Ivalo och Kolari.

Om du är intresserad av samarbete, terminalbyggprojekt eller av att hyra terminallokaler, kontakta oss via blanketten här in till.

Ta kontakt