Företag

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy är ett familjeföretag från norra Finland och en del av koncernen Lehtonen yhtiöt. Ilmari Lehtonen inledde transportverksamheten i början av 1950-talet med en lastbild. Verksamheten har växt under årtiondena och idag deltar familjens tredje generation i verksamheten. Företaget opererar med fyra terminaler samt över hundra fordonsenheter och anställer 300 yrkesmänniskor inom transportbranschen. Lehtonen transporterar dagligen cirka 1800 leveranser och är en av sex finländska trafikanter som äger Kaukokiito.

Lehtonens enheter ligger i Rovaniemi, Kemi, Uleåborg och Ylivieska och verksamhetsområdet sträcker sig från Norra Österbotten ända till Sveriges och Norges norra delar. Trafiknätet täcker hela Finland. Företagets huvudkontor ligger i Rovaniemi.

Bekanta dig närmare med koncernens nyckeltal på sidan Lehtonen yhtiöt.