Livsmedelstransport

Vårt dagliga bröd, vår mjölk och våra frysvaror transporteras till våra matbord i huvudsak längs landsvägen. Vid livsmedelstransporter är det viktigt att ha rätt transporttemperatur så att maten säkert är färsk på morgonen i butiken. Lehtonens fordon uppfyller FNA- och FRC-standarderna för livsmedelstransporter. Du kan alltså vara säker på att kylkedjan inte bryts på väg från Utsjoki till Helsingfors.