Magasinering

Magasinering är en helhetstjänst som utöver utrymmet även innehåller tjänster för behandling av godset, bokföring och transporter. Våra magasin har lämpliga utrymmen både för mass-, pallet- och smågods. Den moderna tekniken möjliggör omfattande rapporter och aktuell lagerbokföring.

Vår magasineringstjänst innehåller:

  • Lokal
  • Godshantering
  • Mottagning och samling av beställningar
  • Sortering, förpackning och pallning
  • Vidareförädling
  • Lagerbokföring
  • Transportdokument
  • Adb-tjänster
  • Expeditionsuppgifter
  • Transporter

Mera information av Juha Vuorjoki, t. 0500 691 290 och Jarkko Tirkkonen, t. 0500 347 300.