Tjänster

Vi betjänar våra kunder snabbt och flexibelt. Uppdragen kommer vanligtvis samma dag och leveranserna ska vara framme nästa dag. Finland är ett stort land och vi vet inte hur mycket gods vi transporterar i morgon. Vi antar gärna denna utmaning och all verksamhet utgår från viljan att göra saker rätt. Med hjälp av nätverket Kaukokiito sträcker sig våra tjänster till alla delar av Finland. Dag och natt.

Bas- och tilläggstjänster

BASTJÄNSTEN innehåller en av lagen om vägbefordringsavtal omfattad landsvägstransport i torrt lastutrymme i utomhustemperatur Till tjänsten hör hämtning och distribution, båda på en adress i omedelbar närhet av fordonet (max. 5 m) dit fordonet kan ta sig.  Transporten sker enligt våra tidstabeller under arbetsdagar.  Föraren använder en gaffeltruck för att flytta en transport som väger mindre än 2500 kg och där ett enskilt kolli väger under 1000 kg.

TILLÄGGSTJÄNSTER är bl.a. transporter som kräver temperaturreglering, en undantagstidtabell, att leveransen bärs in eller upp till våningar, truck- eller hiablyft eller om leveransen behöver magasinering. Som tilläggstjänst kan vi även göra upp handlingarna och vid begäran vara i kontakt med mottagaren.

Kaukokiitos databank

I Kaukokiitos databank kan du bekanta dig med bl.a. serviceavgifter och fraktsättningsgrunder, med kundinstruktionerna vid transportskada, med Kaukokiitos kvalitets- och miljöcertifikat samt med lagar och förordningar som gäller transportbranschen.