Beställ transport

Du kan beställa transport via vår telefonservice eller med hjälp av det elektroniska beställningssystemet. Med hjälp av programmen kan kunden själv printa ut fraktsedlar med streckkoder och kollilappar samt följa leveransen. Avtalskunderna använder programmen gratis, men de förutsätter registrering.

Kaukoputki

Kaukoputki är en ny webbtjänst för Kaukokiitos kunder. Med hjälp av tjänsten kan du göra en elektronisk transportbeställning, skapa dokumenten som behövs, följa din leverans i realtid och granska dina avtalspriser och distributionstidtabeller. Kaukoputki står till förfogande dygnet runt alla veckodagar. 
Till Kaukoputki ->

Unifaun Online

Unifaun är ett program för Kaukokiitos samarbetspartners med vilket Kaukokiitos avtalskunder kan göra elektroniska transportbeställningar och skriva ut fraktsedlar med streckkoder och kollilappar.
Till Unifaun ->

Kuljetustilaus.fi

Kuljetustilaus.fi är ett enkelt och modernt sätt att beställa transporter från Finlands mest effektiva transport- och logistikkedjor. Efter registreringen kan du göra en transportbeställning från det företag du väljer.
Kuljetustilaus.fi ->

Kaukokiitos tidtabellssökning

Tiden för transporten och avståndssökning. Gå till tidtabellssökning

Vi hjälper er gärna med ärenden gällande ibruktagandet av tjänsterna på adress: sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi och på telefonnummer 010 510 1700.